ආර්ඩුයිනෝ බඩු online ගෙන්වගන්න – https://www.banggood.com/search/arduino.html?brand=51&p=XO120425970492015099&custlinkid=669375
Arduino Starter kit එකක් – https://www.banggood.com/search/arduino-starter-kit.html?p=XO120425970492015099&custlinkid=669394

ආර්ඩුයිනෝ ගැන මුල ඉදන්ම සින්හලෙන් වීඩියෝ සෙට් එකක් හදන්න හිතුවා අලුතෙන් ආර්ඩුයිනෝ එක්ක වැඩ කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න අයට. ගොඩක් අයට තියන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ කියන එක, මොනවද මේකෙන් කරන්න පුලුවන් කියන එක. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියනව මේ වීඩියෝ එකේ.

Buy Famous Arduino Starter kit – https://www.banggood.com/search/arduino-starter-kit.html?p=XO120425970492015099&custlinkid=669394
Buy All Arduino Items – https://www.banggood.com/search/arduino.html?brand=51&p=XO120425970492015099&custlinkid=669375

arduino sinhalen sinhala arduino sinhalin how to start begin what is arduino wlwctronics where to buy uno mega nanotutorial introduction by Nisal Hewagamage NisalHe Sri Lanka

Source

Leave a Reply